Voorlopige notulen ALV

Via deze link kunt u de voorlopige notulen (deze worden pas definitief na goedkeuring) van de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2018 inzien.