Van de bestuurstafel

20180620

 

De zomer nadert. Voor een deel van onze wijkbewoners betekent dat vakantie en even uit de dagelijkse beslommeringen. Voor een ander deel draait het leven gewoon door, met een veelheid van evenementen en activiteiten in de stad op de achtergrond. Namens het bestuur wens ik u, ongeacht tot welk deel u behoort, een fijne zomer toe. Uiteraard hopen wij u te ontmoeten tijdens de Buurtbarbecue op 19 augustus, zet m in de agenda!

De Morsstraat is verbouwd. De meningen over de effecten zijn verdeeld. Net als bij de Morschpoort het geval is, is een evaluatie toegezegd door de gemeente. We houden het in de gaten, en houden u op de hoogte van de vorderingen.

De nieuwe privacywet is ingegaan. Voor de buurtvereniging betekent dit dat we zullen vastleggen hoe we met uw gegevens omgaan. Kort gezegd zijn de gegevens die we in een excelbestand bewaren uw naam, adres en mailadres. Deze gegevens (de ledenlijst) gebruiken we om u de factuur te sturen, net als uitnodigingen, verslagen van overleg en andere voor de vereniging belangrijke zaken. U kunt ze (dat was al zo) inzien, (laten) aanpassen en verwijderen mocht dat gewenst zijn. Een mailtje naar secretaris@deoudemorsch.nl is voldoende. De gegevens worden niet met anderen gedeeld. De lijst wordt beheerd door de secretaris en de penningmeester. We gaan dit vastleggen zodat we ook formeel aan de eisen van de wet voldoen.

www.deoudemorsch.nl is het adres van onze website. Op de website kunt u in toenemende mate informatie vinden over onze buurt en wat er zoal te doen is. Ook gaan we de gemeentelijke en andere plannen voor de buurt zoveel mogelijk via of op de website toegankelijk maken, zodat u snel kunt weten of en wat er mogelijk gaat gebeuren. Onze webmaster Ronald Timmermans is er druk mee aan de slag!