Oproep aan alle bewoners

Betreft:                Gemeentelijk beleid t.a.v. evenementen, horeca en cultuur

Samenvatting:  Mede als onderdeel van “Programma Binnenstad” stelt de gemeente nieuwe beleidsregels op voor evenementen, de horeca en cultuurprogramma’s. Doel is het imago van Leiden als stad van Kennis en Cultuur met een “bruisende” binnenstad te versterken. Hiermee beoogt de gemeente meer bezoekers te trekken en daarmee ook bestedingen in de binnenstad om de economie te steunen. Voor bewoners kan dit alles kan een verrijking zijn maar de leefbaarheid kan ook negatief worden beïnvloed. Samen met andere buurtverenigingen neemt die van d’Oude Morsch deel aan overleg met de gemeente om tot nieuw beleid te komen waarin de bewonersbelangen optimaal worden gewaarborgd.

De gemeente stelde een aantal vragen op. Ook onze buurtvereniging kan hierop reageren en andere vragen en suggesties toevoegen.

De documenten van de gemeente staan op onze website.

Het bestuur vraagt de leden hun reacties voor 28 oktober te sturen naar voorzitter@deoudemorsch.nl .

Lees hier de nieuwsbrief aan alle bewoners van d’Oude Morsch. En hier kunt u de horecavisie 2018 van de gemeente Leiden lezen