Nieuwsbrief ‘Leiden in cijfers’

ter info:

Nieuwsbrief 2019 – 3

Op 1 januari 2019 heeft Leiden 124.906 inwoners
Feitenblad over bevolkingsontwikkeling

De Leidse bevolking groeit al tien jaar op rij, vanaf 2009 tot 2019 zijn er 8,1 duizend inwoners bij gekomen. Op 1 januari 2019 heeft de stad 124.906 inwoners. De leeftijdsopbouw verandert al jaren: het aantal minderjarigen daalt (tussen 2000 en 2009 met 10%), het aantal 65-plussers neemt juist toe (met 38% in dezelfde periode). Het aantal jaarlijkse geboorten loopt gestaag terug: in 2000 werden er in Leiden nog 1.528 kinderen geboren, in 2018 waren dat er nog maar 1.060. Meer cijfers over ontwikkelingen in omvang en leeftijdsopbouw van de Leidse bevolking, van de hele stad, de wijken en de buurten staan in Feitenblad De Leidse bevolking in 2019 en opLeidenincijfers.

 

10% van de Leidenaren woont in verkamerde woning
Rapportage van UDC-project over verkamering

Verkamering van woningen leidt regelmatig tot overlast in de buurt, maar is aan de andere kant een middel om woningnood tegen te gaan. Het Urban Data Center Leiden071 zocht uit om hoeveel woningen het gaat. Het bleek dat 4% van alle woningen in Leiden is verkamerd en dat daar 10% van alle inwoners woont. In sommige buurten in de binnenstad loopt dit laatste percentage op tot wel boven de 40%. De rapportage van het onderzoek naar verkamering (rapport + tabellen) is te vinden in de Onderzoeksbank.

 

GroenLinks winnaar Provinciale Statenverkiezing in Leiden
Rapportage inclusief cijfers per wijk, stembureau en kandidaat

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 20 maart 2019 kwamen 56.685 Leidenaren stemmen, een opkomstpercentage van 60,8%. Dit percentage is hoger dan in 2015 toen 52,7% Leidenaren kwamen stemmen voor de Provinciale Staten. In Leiden was de top-3: GroenLinks (19,1%), D66 (16,6%) en VVD (12,6%). Forum voor Democratie, in de provincie Zuid-Holland de winnaar met 17,4% van de stemmen, haalde in Leiden 11,3% en eindigde daarmee hier op plaats vier. Meer cijfers in Leidse statistieken verkiezing Provinciale Staten.

 

Kwart van de Leidenaren is lid van een sportbond
NOC*NSF maakt KISS-rapportage voor gemeente Leiden

Hoeveel leden van nationale sportbonden (zoals de KNVB) telt Leiden? En is dat veel of weinig ten opzichte van Nederland? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Leidse rapportage die NOC*NSF voor ons heeft samengesteld. Een tipje van de sluier: in Leiden is 24% van alle inwoners lid tegen 26% in Nederland. De piek ligt rond de 10 tot 14 jaar. De voetbalbond is de grootste in Leiden, gevolgd door tennis en… sportvissen. Gegevens naar leeftijd, geslacht, wijk en soort sportbond zijn terug te vinden in de rapportage en op Leidenincijfers.

 

5% Leidse huishoudens heeft stapeling van problematiek
Rapportage van het UDC-project over stapelingsproblematiek (2017)

Urban Data Center Leiden071 heeft in kaart gebracht in welke mate er sprake is van stapeling van problematiek bij Leidse huishoudens. Het gaat hierbij bij stapeling van het gebruik van Wmo, Jeugdhulp, sociale uitkeringen en verdenkingen van een misdrijf. Bij ruim 77% van de huishoudens in Leiden zien we geen van deze indicatoren. 18% heeft één van de benoemde indicatoren. 5% van de huishoudens heeft meerdere indicatoren. Bij hen is dus sprake van een stapeling van problematiek. De uitkomsten van dit onderzoek bestaat uit een rapportage, een tabellenset en een vergelijkingsstool om uitkomsten van wijken en buurten met elkaar te vergelijken.