Ledenvergadering 16 april in De Brandspuit

Buurtvereniging

“De Put in de Oude Morsch”

UITNODIGING & AGENDA

 

Beste leden van de buurtvereniging,

Graag nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van 2019

Dinsdag 16 april in De Brandspuit, Narmstraat 20

De vergadering begint om 20:00 uur en eindigt rond 22:00 uur.

Agenda:

  1. 20:00 uur: Welkom, vaststellen agenda, notulen 2018 (Ben)
  2. 20:10 uur: Presentatie gemeenteplannen (René Verdel)
  3. 20:30 uur: 3x 10 minuten discussie (thema’s wonen, verkeer, milieu)
  4. 21:00 uur: Prioriteiten bepalen
  5. 21:15 uur: Afronding en suggesties voor het vervolg (René Verdel)
  6. 21:20 uur: Jaaroverzicht 2018 & Financieel Verslag (Ben, Nel)
  7. 21:30 uur: Kascommissie (decharge & benoeming nieuwe commissie)
  8. 21:40 uur: Begroting 2019 (Nel) & aftreden huidig en kiezen nieuw bestuur
  9. 21:50 uur: Wat verder ter tafel komt
  10. 22:00 uur: afsluiting (Ben)

 

Het huidige bestuur treedt af en is deels herkiesbaar voor het komende jaar. Nieuwe bestuurskandidaten zijn van harte welkom. Voor de functies van secretaris en van algemeen bestuurslid zijn op dit moment nog geen kandidaten. Meld je aan!

Namens het bestuur van buurtvereniging ‘De put in de Oude Morsch’,

Maaike Kiestra (secretaris)