Laat je stem horen!

Horeca voortaan wel/niet langer open op 2-3 okt 2020?

De horeca heeft de gemeente gevraagd om de openingstijden tijdens 2 en 3 oktober met ingang van 2020 te verlengen met een halfuur. Zo kunnen, aldus de ondernemers, de ‘oplopende kosten voor het organiseren van evenementen’ worden gecompenseerd.

Een schema met daarin de voorgestelde openingstijden vind je hier. Op 2 oktober zou de kermis voortaan sluiten om 2:30 uur, en de cafés om 3:30 uur. Hoe het er 3 oktober uitziet is afhankelijk van de vraag of die dag in het weekend valt of niet.

Onze buurtvereniging heeft zich samen met zeven andere buurt- en wijkverenigingen in de binnenstad uitgesproken tegendeze verlenging van de openingstijden. Maar laat ook als individuele burger je stem horen! Je kunt tot en met donderdag 24 oktoberreageren op dit voorgenomen besluit via deze link, o.v.v. ‘Eindtijden 2-3-oktoberviering per 2020’.

Malou van Hintum, secretaris buurtvereniging. Wil je iets kwijt over de buurt? Mail naar mvhintum@xs4all.nl