D66 presenteert gouden regels voor goede participatie

Participatie roept vaak veel vragen op. Waarover kan meegesproken worden? Wie mag er mee doen? En wie beslist? In samenspraak met Leidenaars met ervaring komt D66 Leiden met zes concrete richtlijnen. Goede tips hoe participatieprocessen nog beter zullen verlopen.

Wethouder Duurzame verstedelijking Fleur Spijker ontving op vrijdag 5 april deze gouden regels van D66. Leden van D66 waren in samenspraak met inwoners van Leiden tot deze gouden regels gekomen. Paul de Lange: ” Tijdens deze participatieavond hoorden we hoe inspraak soms misgaat of niet voldoet aan de verwachtingen. Samen met deze ervaringsdeskundigen zijn een groep actieve D66-leden gaan opschrijven wat er in eenparticipatieproces absoluut niet mag missen.”

In het coalitieakkoord ‘Samen maken we de stad’ roept het Leidse College op hoe participatie nogbeter kan. Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen die dat wil, kan meepraten en meedenken over de inrichting van de buurt. Dit is belangrijk voor betrokkenheid bij de stad en vertrouwen in het lokale bestuur. Zo kunnen bestuur en betrokkenen van elkaar blijven leren.

Gouden regels voor participatie