Beleidsakkoord 2018 Gemeente Leiden

Op de Algemene LedenVergadering (ALV) van onze wijkvereniging kwam dit document ter sprake. Om de onderlinge gesprekken en toekomstige discussies enige ankerpunten aan te reiken maken we dit document hier voor u beschikbaar. De invwoners van Leiden worden opgeroepen om hun input te geven op deze plannen. We houden u op de hoogte..

Beleidsakkoord-College-2018-2022