Bestuur

De buurtvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de buurt  ‘De Oude Morsch’.
Zij doet dit door in gesprek te gaan o.a. met de gemeente. Onderwerpen kunnen zijn: parkeerbeleid, (geluid)overlast, gemeente welzijnsbeleid, herbestrating, groenvoorziening, burgerparticipatie, evenementen, verkeer en veiligheid.

De buurt ‘De Oude Morsch’ beslaat het gebied tussen de Nieuwe Beestenmarkt, Rijnsburgersingel, Morssingel en het Kort galgewater.

Bestuursleden van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’

Ben Zech                     voorzitter@deoudemorsch.nl
Maaike Kiestra             secretaris@deoudemorsch.nl
Nel Hansen                  penningmeester@deoudemorsch.nl
Hannie Huisman          hanniehuisman@ziggo.nl

**vacature**                 we zoeken nog naar een collega bestuurslid !

Correspondentie-adres:

Buurtvereniging:
‘De Put in de Oude Morsch’
Narmstraat 29
2312 BD Leiden

E-mailadres: info@deoudemorsch.nl

Lidmaatschap Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’.

U kunt  € 7  p.p. overmaken op giro  NL13 INGB 0006 2176 80,
t.n.v. Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’,
Narmstraat 29,   2312BD   Leiden.

(Vermeldt dan wel graag uw naam en adres)

Statuten buurtvereniging “De Put in de Oude Morsch” (06 juni 1990)

Huishoudelijk Reglement