Berichten

Enquete Leiden 2040 beschikbaar

De gemeente maakt een toekomstvisie voor Leiden, de omgevingsvisie genaamd. Samen maken we de stad. Daarom konden Leidenaren afgelopen jaar meedenken hoe Leiden er in 2040 uitziet. Ook konden Leidenaren enquêtes invullen. Op de eerste vragenlijst kwamen reacties uit de stad. Omdat luisteren ook bij een proces van samenwerken aan de stad hoort, maakte de gemeente een tweede enquête. In totaal vulden 790 Leidenaren de enquêtes in.

De resultaten en analyses vormen de input voor de nieuwe omgevingsvisie Leiden 2040 en zijn te bekijken via www.leiden.nl/2040. In februari verschijnt de eerste versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040. Hier kan de stad vanaf begin maart op reageren.

Beestenmarkt/Haven wordt mooier

De gemeente gaat het geboed rondom de haven aanpakken. In overleg met de omgeving (?) worden er extra fietsvoorzieningen gemaakt in de komende maanden.

U kunt op de website van de gemeente meer lezen: LINK

O, Morspoort!

Dit is een ingezonden gedicht.

Oh, Morspoort!

O, schoonste poort sinds middeleeuwse dagen,

maar thans gevangen in een net.

Hoe kan de Leidse burger dit verdragen?

Wanneer wordt gij dan eindelijk ontzet?

 

Én Morspoort, schreeuw het van de daken

dat ge in een stalen roestbak staat.

Men is u te hoog gaan bestraten,

tesaam nog wel een groter kwaad.

 

 

16-12-2018, H.N.

Buurtkrant nr. 87

Vanaf vandaag kunt u ook buurtkrant nr. 87 online bekijken. Speciaal voor onze lezers die de papieren versie niet ontvangen.

Volg deze link voor uw digitaal leesgenot.

Oproep aan alle bewoners

Betreft:                Gemeentelijk beleid t.a.v. evenementen, horeca en cultuur

Samenvatting:  Mede als onderdeel van “Programma Binnenstad” stelt de gemeente nieuwe beleidsregels op voor evenementen, de horeca en cultuurprogramma’s. Doel is het imago van Leiden als stad van Kennis en Cultuur met een “bruisende” binnenstad te versterken. Hiermee beoogt de gemeente meer bezoekers te trekken en daarmee ook bestedingen in de binnenstad om de economie te steunen. Voor bewoners kan dit alles kan een verrijking zijn maar de leefbaarheid kan ook negatief worden beïnvloed. Samen met andere buurtverenigingen neemt die van d’Oude Morsch deel aan overleg met de gemeente om tot nieuw beleid te komen waarin de bewonersbelangen optimaal worden gewaarborgd.

De gemeente stelde een aantal vragen op. Ook onze buurtvereniging kan hierop reageren en andere vragen en suggesties toevoegen.

De documenten van de gemeente staan op onze website.

Het bestuur vraagt de leden hun reacties voor 28 oktober te sturen naar voorzitter@deoudemorsch.nl .

Lees hier de nieuwsbrief aan alle bewoners van d’Oude Morsch. En hier kunt u de horecavisie 2018 van de gemeente Leiden lezen

 

Leven in een historisch pand..

Bezitter of bewoner van een oud pand. En daar eens wat meer over weten? Van vrijdag 28 september tot 9 november 2018 organiseert Erfgoed Leiden en Omstreken de cursus Leven in een historisch pand. Je kunt meer informatie vinden zia deze link.

Voorlopige notulen ALV

Via deze link kunt u de voorlopige notulen (deze worden pas definitief na goedkeuring) van de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2018 inzien.

Van de bestuurstafel

20180620

 

De zomer nadert. Voor een deel van onze wijkbewoners betekent dat vakantie en even uit de dagelijkse beslommeringen. Voor een ander deel draait het leven gewoon door, met een veelheid van evenementen en activiteiten in de stad op de achtergrond. Namens het bestuur wens ik u, ongeacht tot welk deel u behoort, een fijne zomer toe. Uiteraard hopen wij u te ontmoeten tijdens de Buurtbarbecue op 19 augustus, zet m in de agenda!

De Morsstraat is verbouwd. De meningen over de effecten zijn verdeeld. Net als bij de Morschpoort het geval is, is een evaluatie toegezegd door de gemeente. We houden het in de gaten, en houden u op de hoogte van de vorderingen.

De nieuwe privacywet is ingegaan. Voor de buurtvereniging betekent dit dat we zullen vastleggen hoe we met uw gegevens omgaan. Kort gezegd zijn de gegevens die we in een excelbestand bewaren uw naam, adres en mailadres. Deze gegevens (de ledenlijst) gebruiken we om u de factuur te sturen, net als uitnodigingen, verslagen van overleg en andere voor de vereniging belangrijke zaken. U kunt ze (dat was al zo) inzien, (laten) aanpassen en verwijderen mocht dat gewenst zijn. Een mailtje naar secretaris@deoudemorsch.nl is voldoende. De gegevens worden niet met anderen gedeeld. De lijst wordt beheerd door de secretaris en de penningmeester. We gaan dit vastleggen zodat we ook formeel aan de eisen van de wet voldoen.

www.deoudemorsch.nl is het adres van onze website. Op de website kunt u in toenemende mate informatie vinden over onze buurt en wat er zoal te doen is. Ook gaan we de gemeentelijke en andere plannen voor de buurt zoveel mogelijk via of op de website toegankelijk maken, zodat u snel kunt weten of en wat er mogelijk gaat gebeuren. Onze webmaster Ronald Timmermans is er druk mee aan de slag!