Berichten

Stadsstrand Kiekpad? – zienswijze bestuur

Het bestuur heeft een zienswijze verstuurd naar B&W in verband met plannen voor een stadsstrand aan het Kiekpad. Zo’n strand klinkt heel gezellig, maar uitvoering van het plan heeft ook allerlei onwenselijke gevolgen. Dat vinden niet alleen wij, maar ook de bewoners van de Noordvest-Molenbuurt (flats Marepoortkade/Lammermarkt en omgeving) en de Vrienden van het Singelpark.

Wij als bestuur van onze buurtvereniging hebben in de zienswijze de volgende bezwaren genoemd:

 • Onttrekking aan de openbare ruimte
  Er wordt volop gebruik gemaakt van deze strook aan het water door (oudere) jongeren en jonge gezinnen. Het is niet bepaald een plek die nog tot leven gewekt moet worden, integendeel.
  Het stadsstrand wordt verkocht als ‘een plek voor alle Leidenaren’. Dat is een misverstand. Zoals het Kiekpad nú is, is het een plek voor alle Leidenaren. En het wórdt een met hekken afgesloten ruimte die tijdelijk open is onder beperkende voorwaarden (zie verderop), mocht het stadsstrand er komen.
 • Verplichte consumpties
  De mensen die er nu zitten en hun zelf meegebrachte eten en drinken consumeren, kunnen er niet meer terecht als er een stadsstrand is. Ze zijn verplicht om consumpties te kopen. De betreffende horecaondernemer overweegt om bewoners consumptiebonnen te geven, maar er komen ook niet-bewoners en die hebben daar helemaal niets aan.
 • Belemmering vrije doorgang (1)
  Tussen 23:00 en 9:00 wordt de met hekken afgezette ruimte afgesloten, wat betekent dat er niemand meer doorheen kan. Dat is onhandig en onwenselijk.
 • Belemmering vrije doorgang (2)
  Het publiek dat hierdoor wordt aangetrokken, zal voornamelijk op de fiets komen. Waar blijven al die fietsen? Het gaat hier om een potentiële, maar daarom niet minder reële belemmering van de vrije doorgang, ook in de omgeving rond het Kiekpad.
 • Verruïneren van het gras met weinig hoop op herstel
  Geen strand zonder zout zand, met alle gevolgen voor gras en bodem van dien. Het gras goed krijgen wordt een hele klus; ik nodig u uit om naar het grasveld bij Park de Put te komen kijken, en u zult in tranen naar het stadhuis terugkeren. Zo verwoestend kan vernieuwing uitpakken. Er na afloop een graszodenmat overheen leggen, gaat niet helpen.
 • Verruïneren van bodem en bodemleven
  Omdat in het geval van het stadsstrand ook nog eens een dikke laag zoutzand wordt uitgestrooid, zand dat tot ver in de bodem zal doordringen, zullen de gevolgen voor bodem en bodemleven desastreus zijn. Of en op welke termijn zij zich kunnen herstellen, is volkomen onduidelijk. Het gebruik van zout zand is daarom onacceptabel.

Ten slotte. Leiden is een fantastische stad. We hebben prachtige hofjes, interessante musea, mooie historische gebouwen en leuke kleine steegjes. Leiden ligt ook op een geweldig goede locatie: alle grote steden in de Randstad zijn per trein of met de auto prima bereikbaar.

Ook ben je in een minuut of twintig met de auto of de bus op een van de vele, brede zandstranden in de buurt, waar je hele dagen mag blijven plakken met parasol & picknickmand, en waar je ook goed op een van de vele terrassen kunt eten en drinken.

Internationaal fameuze stranden, op een steenworp afstand, die liggen aan eindeloos veel water waar je wél in mag zwemmen – hoe gaaf is dat!

Malou van Hintum, secretaris bestuur De Put in de Oude Morsch

secretaris@deoudemorsch.nl

Enquête over de binnenstad

De gemeente Leiden heeft een enquête uitgezet over de Leidse binnenstad. De antwoorden worden gebruikt om een nieuw plan voor de binnenstad te maken voor de periode 2020-2025. Dit gebeurt samen met ‘stadspartners’ zoals Centrummanagement, Leiden Marketing, Cultuurmakelaar, bewoners-en winkeliersverenigingen, culturele instellingen, VECOVAB (Verenigingen Eigenaren Commercieel Vastgoed Binnenstad) en de Historische Vereniging Oud Leyden.

Je kunt de enquête invullen t/m 21 juni en je vindt ‘em hier:

www.leiden.nl/onderzoek

Een enquête waar je je koppie wel even bij moet houden, gezien de manier waarop sommige vragen zijn gesteld. Maar dat zie je vanzelf wel…

Malou van Hintum

secretaris De Put in de Oude Morsch

Van de voorzitter:

Beste leden van de Buurtvereniging,

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben verschillende buurtbewoners zich uitgesproken voor een verdere vergroening van onze buurt. Die wens sluit mooi aan bij de ‘groene kansen’ die de gemeente heeft voor heel Leiden. Bomen en bloemen zijn mooier dan stoeptegels, en vogels, vlinders en insecten voelen zich beter thuis in een struik dan op een stuk beton. Bovendien draagt een groene stad bij aan een beter klimaat en beter waterbeheer.

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van vergroening, en er zijn ook subsidiemogelijkheden.

Om meer inzicht te krijgen in wat er op welke plekken in de stad mogelijk en wenselijk is, nodigt de gemeente elke buurtbewoner van harte uit voor het

Stadsgesprek over groene kansen

op woensdag 29 mei

 • Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur
 • Locatie: PLNT, Langegracht 70 in Leiden

Let OP: Aanmelden kan tot woensdag 22 mei via dit aanmeldformulier: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-en-doe-mee/stadsgesprek-over-groene-kansen/

Zo weet de gemeente op welke opkomst ze kan rekenen. Vraag je buur, vriend(in) of collega mee, ook als die geen lid is van de Buurtvereniging!

Wil je meer weten? Bel dan Ben Zech, voorzitter Buurtvereniging De Put in de Oude Morsch: 06 12 49 88 49.

Hopelijk tot dan!

Ben Zech

Nieuwsbrief ‘Leiden in cijfers’

ter info:

Nieuwsbrief 2019 – 3

Op 1 januari 2019 heeft Leiden 124.906 inwoners
Feitenblad over bevolkingsontwikkeling

De Leidse bevolking groeit al tien jaar op rij, vanaf 2009 tot 2019 zijn er 8,1 duizend inwoners bij gekomen. Op 1 januari 2019 heeft de stad 124.906 inwoners. De leeftijdsopbouw verandert al jaren: het aantal minderjarigen daalt (tussen 2000 en 2009 met 10%), het aantal 65-plussers neemt juist toe (met 38% in dezelfde periode). Het aantal jaarlijkse geboorten loopt gestaag terug: in 2000 werden er in Leiden nog 1.528 kinderen geboren, in 2018 waren dat er nog maar 1.060. Meer cijfers over ontwikkelingen in omvang en leeftijdsopbouw van de Leidse bevolking, van de hele stad, de wijken en de buurten staan in Feitenblad De Leidse bevolking in 2019 en opLeidenincijfers.

 

10% van de Leidenaren woont in verkamerde woning
Rapportage van UDC-project over verkamering

Verkamering van woningen leidt regelmatig tot overlast in de buurt, maar is aan de andere kant een middel om woningnood tegen te gaan. Het Urban Data Center Leiden071 zocht uit om hoeveel woningen het gaat. Het bleek dat 4% van alle woningen in Leiden is verkamerd en dat daar 10% van alle inwoners woont. In sommige buurten in de binnenstad loopt dit laatste percentage op tot wel boven de 40%. De rapportage van het onderzoek naar verkamering (rapport + tabellen) is te vinden in de Onderzoeksbank.

 

GroenLinks winnaar Provinciale Statenverkiezing in Leiden
Rapportage inclusief cijfers per wijk, stembureau en kandidaat

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 20 maart 2019 kwamen 56.685 Leidenaren stemmen, een opkomstpercentage van 60,8%. Dit percentage is hoger dan in 2015 toen 52,7% Leidenaren kwamen stemmen voor de Provinciale Staten. In Leiden was de top-3: GroenLinks (19,1%), D66 (16,6%) en VVD (12,6%). Forum voor Democratie, in de provincie Zuid-Holland de winnaar met 17,4% van de stemmen, haalde in Leiden 11,3% en eindigde daarmee hier op plaats vier. Meer cijfers in Leidse statistieken verkiezing Provinciale Staten.

 

Kwart van de Leidenaren is lid van een sportbond
NOC*NSF maakt KISS-rapportage voor gemeente Leiden

Hoeveel leden van nationale sportbonden (zoals de KNVB) telt Leiden? En is dat veel of weinig ten opzichte van Nederland? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Leidse rapportage die NOC*NSF voor ons heeft samengesteld. Een tipje van de sluier: in Leiden is 24% van alle inwoners lid tegen 26% in Nederland. De piek ligt rond de 10 tot 14 jaar. De voetbalbond is de grootste in Leiden, gevolgd door tennis en… sportvissen. Gegevens naar leeftijd, geslacht, wijk en soort sportbond zijn terug te vinden in de rapportage en op Leidenincijfers.

 

5% Leidse huishoudens heeft stapeling van problematiek
Rapportage van het UDC-project over stapelingsproblematiek (2017)

Urban Data Center Leiden071 heeft in kaart gebracht in welke mate er sprake is van stapeling van problematiek bij Leidse huishoudens. Het gaat hierbij bij stapeling van het gebruik van Wmo, Jeugdhulp, sociale uitkeringen en verdenkingen van een misdrijf. Bij ruim 77% van de huishoudens in Leiden zien we geen van deze indicatoren. 18% heeft één van de benoemde indicatoren. 5% van de huishoudens heeft meerdere indicatoren. Bij hen is dus sprake van een stapeling van problematiek. De uitkomsten van dit onderzoek bestaat uit een rapportage, een tabellenset en een vergelijkingsstool om uitkomsten van wijken en buurten met elkaar te vergelijken.

Beleidsakkoord 2018 Gemeente Leiden

Op de Algemene LedenVergadering (ALV) van onze wijkvereniging kwam dit document ter sprake. Om de onderlinge gesprekken en toekomstige discussies enige ankerpunten aan te reiken maken we dit document hier voor u beschikbaar. De invwoners van Leiden worden opgeroepen om hun input te geven op deze plannen. We houden u op de hoogte..

Beleidsakkoord-College-2018-2022

Buurtkrant nr. 89

De 89ste editie alweer van onze buurtkrant is vanaf nu ook digitaal te bewonderen via ons archief, of klik op deze link

D66 presenteert gouden regels voor goede participatie

Participatie roept vaak veel vragen op. Waarover kan meegesproken worden? Wie mag er mee doen? En wie beslist? In samenspraak met Leidenaars met ervaring komt D66 Leiden met zes concrete richtlijnen. Goede tips hoe participatieprocessen nog beter zullen verlopen.

Wethouder Duurzame verstedelijking Fleur Spijker ontving op vrijdag 5 april deze gouden regels van D66. Leden van D66 waren in samenspraak met inwoners van Leiden tot deze gouden regels gekomen. Paul de Lange: ” Tijdens deze participatieavond hoorden we hoe inspraak soms misgaat of niet voldoet aan de verwachtingen. Samen met deze ervaringsdeskundigen zijn een groep actieve D66-leden gaan opschrijven wat er in eenparticipatieproces absoluut niet mag missen.”

In het coalitieakkoord ‘Samen maken we de stad’ roept het Leidse College op hoe participatie nogbeter kan. Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen die dat wil, kan meepraten en meedenken over de inrichting van de buurt. Dit is belangrijk voor betrokkenheid bij de stad en vertrouwen in het lokale bestuur. Zo kunnen bestuur en betrokkenen van elkaar blijven leren.

Gouden regels voor participatie

Meedenken over mobiliteit

De gemeente Leiden nodigt haar bewoners uit om mee te denken over de mobiliteit in de stad. Op 13 maart vindt er een bijeenkomst plaats in de Hooglandse Kerk. Dat kan gevolgen hebben voor onze buurt. Denk aan het fietspad wat ooit door de Kruisstraat zou komen, of het plan voor busverkeer door de Morsstraat. Om deel te nemen moet u zich eerst inschrijven. Daarvoor kunt u deze link volgen.

 

Kweektuin ‘Vrienden van het Singelpark’ verhuist naar tuin Volkenkunde

De kweektuin van de Vrienden van het  Singelpark verhuist in april naar het terrein Volkenkunde.

Op de plek van de huidige kweektuin, die in 2013 werd aangelegd, komt op het verharde deel een duurzaamheidspaviljoen in het kader van het project de ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’.

De periode tot 1 april worden nog zoveel mogelijk planten, struiken en bomen die de afgelopen jaren door inwoners van Leiden zijn ingebracht en in de tuin zijn opgekweekt, overgeplaatst naar het Singelpark waar ze een definitieve plek krijgen.

Ook de ‘serious request-bank’ verkast naar het Singelpark. De Bank die in 2011 werd gemaakt toen het Glazen Huis van 3 FM in Leiden stond, krijgt een plek aan het water bij Petit-Restaurant De Valk.