Berichten

Barbara Lindemann: nieuwe penningmeester

We hebben afscheid genomen van Nel Hansen, sinds 2004 penningmeester van de buurtvereniging. Nel heeft haar werk al die jaren zeer nauwgezet gedaan, met oog voor formele regels én voor de getallen achter de komma. Heel veel dank voor al je inspanningen al die jaren, Nel!

Tijdens de bestuursvergadering van 17 oktober (2019) heeft Barbara Lindemann kenbaar gemaakt dat ze Nel graag wil opvolgen. Daar zijn we heel blij om! Barbara is penningmeester ad interim totdat de Algemene Ledenvergadering haar volgend jaar officieel heeft benoemd.

Malou van Hintum, secretaris buurtvereniging. Wil je iets kwijt over de buurt? Mail naar mvhintum@xs4all.nl

Vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling

Het gemeentebestuur heeft besloten dat er tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken mag worden in het gebied binnen de singels. Dat geldt dus ook voor onze wijk. Argumenten hiervoor zijn: ernstige verstoring van de openbare orde; grote belasting van het milieu; grote belasting van het dierenwelzijn; en brandgevaar.

Van de burgers die een zienswijze hebben ingediend waarschuwt iemand voor vuurwerktoerisme naar andere wijken; hekelt een ander het feit dat vanwege een kleine groep raddraaiers een grote groep Leidenaars het recht op vuurwerk afsteken wordt ontnomen; stelt iemand dat er de afgelopen jaren al een hoop is verbeterd en dat dit besluit daarom een te radicale stap is; en vindt een ander het verbod niet ver genoeg gaan en pleit daarom voor een vuurwerkvrij Leiden, alsmede een vuurwerkvrij Nederland.

Het waren geen van alle voldoende redenen voor het college om het besluit te heroverwegen.

Malou van Hintum, secretaris buurtvereniging. Wil je iets kwijt over de buurt? Mail naar mvhintum@xs4all.nl

Laat je stem horen!

Horeca voortaan wel/niet langer open op 2-3 okt 2020?

De horeca heeft de gemeente gevraagd om de openingstijden tijdens 2 en 3 oktober met ingang van 2020 te verlengen met een halfuur. Zo kunnen, aldus de ondernemers, de ‘oplopende kosten voor het organiseren van evenementen’ worden gecompenseerd.

Een schema met daarin de voorgestelde openingstijden vind je hier. Op 2 oktober zou de kermis voortaan sluiten om 2:30 uur, en de cafés om 3:30 uur. Hoe het er 3 oktober uitziet is afhankelijk van de vraag of die dag in het weekend valt of niet.

Onze buurtvereniging heeft zich samen met zeven andere buurt- en wijkverenigingen in de binnenstad uitgesproken tegendeze verlenging van de openingstijden. Maar laat ook als individuele burger je stem horen! Je kunt tot en met donderdag 24 oktoberreageren op dit voorgenomen besluit via deze link, o.v.v. ‘Eindtijden 2-3-oktoberviering per 2020’.

Malou van Hintum, secretaris buurtvereniging. Wil je iets kwijt over de buurt? Mail naar mvhintum@xs4all.nl

Huilende Olifant

The Weeping Elephant is afgelopen week geplaatst op het Cultuurplein Lammermarkt. Het is na ‘Ode aan het Varken’ dat eerder dit jaar enige tijd naast molen De Valk stond het tweede kunstwerk van Jantien Mook dat een tijdelijke plek krijgt in Leiden.

De vijf meter hoge huilende olifant blijft een week of tien in Leiden staan op de plek waar tot de jaren 60 de veemarkt werd gehouden. De kunstenares had de olifant eigenlijk ook van een audio-installatie in de slurf willen voorzien. “Zodat hij om de paar uur zou trompetteren. Maar daar heb ik toch maar van af gezien,” zegt Mook.

Buurtkrant nr. 91

Vanaf vandaag staat onze buurtkrant, uitgave nummer 91, online op de web site. U kunt deze vinden in het archief, of direct op deze link klikken. Wederom dank aan de redactie voor hun inspanningen die ieder kwartaal, al 23 jaar jaa lang, zo’n geweldig blad oplevert.

Plan gemeente: vuurwerkverbod binnenstad

De gemeente is van plan om de komende jaarwisseling de gehele binnenstad vuurwerkvrijte verklaren. Dat betekent dat er, ook in onze wijk, door niemand en op geen enkele plek vuurwerk afgestoken mag worden tussen 31 dec 18:00 en 1 jan 2:00.

Het is mogelijk om hierover tot 20 augustus een zienswijze in te dienen. Dat kan zowel online, schriftelijk als mondeling:

– online via: https://www.e inwoner.nl/prod/fr/Leiden/Contactformulier/new

– schriftelijk naar: College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9100, 2300 PC Leiden o.v.v. ‘ontwerpbesluit vuurwerkvrije binnenstad’ en/ of o.v.v. het zaaknummer (Z/19/1398618).

– mondeling: bel het Klant Contact Centrum, maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur, tel. 14 071 (Leiden, keuze 3).

Klik hier om het ontwerpbesluit te bekijken.

Buurtbewoners over milieu, verkeer en wonen

Tijdens de laatste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16 april j.l. kwamen drie thema’s aan de orde: milieu, wonen en verkeer. Iedereen kon vertellen wat hij/zij binnen die thema’s belangrijk vond. Hieronder vind je de uitkomsten. Buurtbewoners die geïnteresseerd zijn om een van deze thema’s op te pakken, kunnen zich melden bij Malou van Hintum: secretaris@deoudemorsch.nl

(1) Voor milieu: het stimuleren van groene daken en zonnepanelen; het reduceren van geluids- en geurhinder door horeca en evenementen; wateropslag op daken; reductie van fijnstof; minder tegels (ontstening) & meer groen; distributiepunten voor postpakketten (om het aantal automobiele postbezorgers te reduceren); collectieve warmtevoorziening; meer autovrije/autoluwe straten en stimuleren autodelen; en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

(2) Voor wonen: wie een woning koopt, moet er zelf gaan wonen (stop AirBNB en verkamering); geen hoogbouw te dicht bij het centrum (vanwege uitzicht en windshifts); meer sociale huurwoningen; tegengaan scheefhuur.

(3) Voor verkeer: het creëren van alternatieve parkeergelegenheid na de sloop van de Morspoortgarage; betere handhaving van het parkeerverbod, m.n. voor afhalers van voedsel (begin Narmstraat), ‘drugsparkeerders’ en voor langparkeerders op het gedeelte voor voetgangers in de Morsstraat; bord ‘doodlopende weg’ bij Morspoortbrug plaatsen om rondjes rijden van toeristen te voorkomen; fietsenstalling in de Morsstraat; geen enkele vorm van doorgaand verkeer door de Morsstraat; geen fietspad vanaf het station door de wijk (dat heeft geen logisch vervolg); brommers weg uit de gehele stad (van sommige typen is de uitstoot milieuvervuilender dan van auto’s).

Fijne zomer!

Malou van Hintum, secretaris@deoudemorsch.nl

Stadsstrand op Kiekpad gaat niet door

Het bestuur van onze buurtvereniging was niet de enige die een kritische zienswijze had ingediend (zie elders op deze site) over de plannen om deze zomer 7 weken lang van het Kiekpad een stadsstrand te maken. Ook collega-buurtverenigingen en de Vrienden van het Singelpark hebben een zienswijze ingediend. In totaal zijn er, aldus de gemeente, 7 reacties binnengekomen.

In een brief aan onze buurtvereniging deelt de gemeente mee dat ze heeft besloten de omgevingsvergunning voor het stadsstrand op de betreffende locatie te weigeren. Argumenten zijn onder meer dat (1) het gaat om een ‘zeer druk en succesvol gebruikt stuk van het park’ (het Kiekpad is onderdeel van het Singelpark), ‘daarbij wordt door het bedrijfsconcept openbare recreatieruimte onttrokken aan het Singelpark’; dat (2) het ‘onduidelijk’ is ‘wat de ophoging met zand voor de duur van 7 weken doet met de ecologische waarde van de bodem & wat de impact is op de bomen’; en dat (3) ‘het plaatsen van hoge afzet- en toegangshekken een zeer ongewenst en rommelig straatbeeld geeft’.

De Horeca Groep Leiden mailt in een reactie dat ze ‘verbaasd en teleurgesteld’ is over het gemeentelijk besluit.

Malou van Hintum, secretaris ‘De Put in de Oude Morsch’.

Stadsstrand Kiekpad? – zienswijze bestuur

Het bestuur heeft een zienswijze verstuurd naar B&W in verband met plannen voor een stadsstrand aan het Kiekpad. Zo’n strand klinkt heel gezellig, maar uitvoering van het plan heeft ook allerlei onwenselijke gevolgen. Dat vinden niet alleen wij, maar ook de bewoners van de Noordvest-Molenbuurt (flats Marepoortkade/Lammermarkt en omgeving) en de Vrienden van het Singelpark.

Wij als bestuur van onze buurtvereniging hebben in de zienswijze de volgende bezwaren genoemd:

 • Onttrekking aan de openbare ruimte
  Er wordt volop gebruik gemaakt van deze strook aan het water door (oudere) jongeren en jonge gezinnen. Het is niet bepaald een plek die nog tot leven gewekt moet worden, integendeel.
  Het stadsstrand wordt verkocht als ‘een plek voor alle Leidenaren’. Dat is een misverstand. Zoals het Kiekpad nú is, is het een plek voor alle Leidenaren. En het wórdt een met hekken afgesloten ruimte die tijdelijk open is onder beperkende voorwaarden (zie verderop), mocht het stadsstrand er komen.
 • Verplichte consumpties
  De mensen die er nu zitten en hun zelf meegebrachte eten en drinken consumeren, kunnen er niet meer terecht als er een stadsstrand is. Ze zijn verplicht om consumpties te kopen. De betreffende horecaondernemer overweegt om bewoners consumptiebonnen te geven, maar er komen ook niet-bewoners en die hebben daar helemaal niets aan.
 • Belemmering vrije doorgang (1)
  Tussen 23:00 en 9:00 wordt de met hekken afgezette ruimte afgesloten, wat betekent dat er niemand meer doorheen kan. Dat is onhandig en onwenselijk.
 • Belemmering vrije doorgang (2)
  Het publiek dat hierdoor wordt aangetrokken, zal voornamelijk op de fiets komen. Waar blijven al die fietsen? Het gaat hier om een potentiële, maar daarom niet minder reële belemmering van de vrije doorgang, ook in de omgeving rond het Kiekpad.
 • Verruïneren van het gras met weinig hoop op herstel
  Geen strand zonder zout zand, met alle gevolgen voor gras en bodem van dien. Het gras goed krijgen wordt een hele klus; ik nodig u uit om naar het grasveld bij Park de Put te komen kijken, en u zult in tranen naar het stadhuis terugkeren. Zo verwoestend kan vernieuwing uitpakken. Er na afloop een graszodenmat overheen leggen, gaat niet helpen.
 • Verruïneren van bodem en bodemleven
  Omdat in het geval van het stadsstrand ook nog eens een dikke laag zoutzand wordt uitgestrooid, zand dat tot ver in de bodem zal doordringen, zullen de gevolgen voor bodem en bodemleven desastreus zijn. Of en op welke termijn zij zich kunnen herstellen, is volkomen onduidelijk. Het gebruik van zout zand is daarom onacceptabel.

Ten slotte. Leiden is een fantastische stad. We hebben prachtige hofjes, interessante musea, mooie historische gebouwen en leuke kleine steegjes. Leiden ligt ook op een geweldig goede locatie: alle grote steden in de Randstad zijn per trein of met de auto prima bereikbaar.

Ook ben je in een minuut of twintig met de auto of de bus op een van de vele, brede zandstranden in de buurt, waar je hele dagen mag blijven plakken met parasol & picknickmand, en waar je ook goed op een van de vele terrassen kunt eten en drinken.

Internationaal fameuze stranden, op een steenworp afstand, die liggen aan eindeloos veel water waar je wél in mag zwemmen – hoe gaaf is dat!

Malou van Hintum, secretaris bestuur De Put in de Oude Morsch

secretaris@deoudemorsch.nl