Berichten

Huilende Olifant

The Weeping Elephant is afgelopen week geplaatst op het Cultuurplein Lammermarkt. Het is na ‘Ode aan het Varken’ dat eerder dit jaar enige tijd naast molen De Valk stond het tweede kunstwerk van Jantien Mook dat een tijdelijke plek krijgt in Leiden.

De vijf meter hoge huilende olifant blijft een week of tien in Leiden staan op de plek waar tot de jaren 60 de veemarkt werd gehouden. De kunstenares had de olifant eigenlijk ook van een audio-installatie in de slurf willen voorzien. “Zodat hij om de paar uur zou trompetteren. Maar daar heb ik toch maar van af gezien,” zegt Mook.

Buurtkrant nr. 91

Vanaf vandaag staat onze buurtkrant, uitgave nummer 91, online op de web site. U kunt deze vinden in het archief, of direct op deze link klikken. Wederom dank aan de redactie voor hun inspanningen die ieder kwartaal, al 23 jaar jaa lang, zo’n geweldig blad oplevert.

Plan gemeente: vuurwerkverbod binnenstad

De gemeente is van plan om de komende jaarwisseling de gehele binnenstad vuurwerkvrijte verklaren. Dat betekent dat er, ook in onze wijk, door niemand en op geen enkele plek vuurwerk afgestoken mag worden tussen 31 dec 18:00 en 1 jan 2:00.

Het is mogelijk om hierover tot 20 augustus een zienswijze in te dienen. Dat kan zowel online, schriftelijk als mondeling:

– online via: https://www.e inwoner.nl/prod/fr/Leiden/Contactformulier/new

– schriftelijk naar: College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9100, 2300 PC Leiden o.v.v. ‘ontwerpbesluit vuurwerkvrije binnenstad’ en/ of o.v.v. het zaaknummer (Z/19/1398618).

– mondeling: bel het Klant Contact Centrum, maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur, tel. 14 071 (Leiden, keuze 3).

Klik hier om het ontwerpbesluit te bekijken.

Buurtbewoners over milieu, verkeer en wonen

Tijdens de laatste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16 april j.l. kwamen drie thema’s aan de orde: milieu, wonen en verkeer. Iedereen kon vertellen wat hij/zij binnen die thema’s belangrijk vond. Hieronder vind je de uitkomsten. Buurtbewoners die geïnteresseerd zijn om een van deze thema’s op te pakken, kunnen zich melden bij Malou van Hintum: secretaris@deoudemorsch.nl

(1) Voor milieu: het stimuleren van groene daken en zonnepanelen; het reduceren van geluids- en geurhinder door horeca en evenementen; wateropslag op daken; reductie van fijnstof; minder tegels (ontstening) & meer groen; distributiepunten voor postpakketten (om het aantal automobiele postbezorgers te reduceren); collectieve warmtevoorziening; meer autovrije/autoluwe straten en stimuleren autodelen; en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

(2) Voor wonen: wie een woning koopt, moet er zelf gaan wonen (stop AirBNB en verkamering); geen hoogbouw te dicht bij het centrum (vanwege uitzicht en windshifts); meer sociale huurwoningen; tegengaan scheefhuur.

(3) Voor verkeer: het creëren van alternatieve parkeergelegenheid na de sloop van de Morspoortgarage; betere handhaving van het parkeerverbod, m.n. voor afhalers van voedsel (begin Narmstraat), ‘drugsparkeerders’ en voor langparkeerders op het gedeelte voor voetgangers in de Morsstraat; bord ‘doodlopende weg’ bij Morspoortbrug plaatsen om rondjes rijden van toeristen te voorkomen; fietsenstalling in de Morsstraat; geen enkele vorm van doorgaand verkeer door de Morsstraat; geen fietspad vanaf het station door de wijk (dat heeft geen logisch vervolg); brommers weg uit de gehele stad (van sommige typen is de uitstoot milieuvervuilender dan van auto’s).

Fijne zomer!

Malou van Hintum, secretaris@deoudemorsch.nl

Stadsstrand op Kiekpad gaat niet door

Het bestuur van onze buurtvereniging was niet de enige die een kritische zienswijze had ingediend (zie elders op deze site) over de plannen om deze zomer 7 weken lang van het Kiekpad een stadsstrand te maken. Ook collega-buurtverenigingen en de Vrienden van het Singelpark hebben een zienswijze ingediend. In totaal zijn er, aldus de gemeente, 7 reacties binnengekomen.

In een brief aan onze buurtvereniging deelt de gemeente mee dat ze heeft besloten de omgevingsvergunning voor het stadsstrand op de betreffende locatie te weigeren. Argumenten zijn onder meer dat (1) het gaat om een ‘zeer druk en succesvol gebruikt stuk van het park’ (het Kiekpad is onderdeel van het Singelpark), ‘daarbij wordt door het bedrijfsconcept openbare recreatieruimte onttrokken aan het Singelpark’; dat (2) het ‘onduidelijk’ is ‘wat de ophoging met zand voor de duur van 7 weken doet met de ecologische waarde van de bodem & wat de impact is op de bomen’; en dat (3) ‘het plaatsen van hoge afzet- en toegangshekken een zeer ongewenst en rommelig straatbeeld geeft’.

De Horeca Groep Leiden mailt in een reactie dat ze ‘verbaasd en teleurgesteld’ is over het gemeentelijk besluit.

Malou van Hintum, secretaris ‘De Put in de Oude Morsch’.

Stadsstrand Kiekpad? – zienswijze bestuur

Het bestuur heeft een zienswijze verstuurd naar B&W in verband met plannen voor een stadsstrand aan het Kiekpad. Zo’n strand klinkt heel gezellig, maar uitvoering van het plan heeft ook allerlei onwenselijke gevolgen. Dat vinden niet alleen wij, maar ook de bewoners van de Noordvest-Molenbuurt (flats Marepoortkade/Lammermarkt en omgeving) en de Vrienden van het Singelpark.

Wij als bestuur van onze buurtvereniging hebben in de zienswijze de volgende bezwaren genoemd:

 • Onttrekking aan de openbare ruimte
  Er wordt volop gebruik gemaakt van deze strook aan het water door (oudere) jongeren en jonge gezinnen. Het is niet bepaald een plek die nog tot leven gewekt moet worden, integendeel.
  Het stadsstrand wordt verkocht als ‘een plek voor alle Leidenaren’. Dat is een misverstand. Zoals het Kiekpad nú is, is het een plek voor alle Leidenaren. En het wórdt een met hekken afgesloten ruimte die tijdelijk open is onder beperkende voorwaarden (zie verderop), mocht het stadsstrand er komen.
 • Verplichte consumpties
  De mensen die er nu zitten en hun zelf meegebrachte eten en drinken consumeren, kunnen er niet meer terecht als er een stadsstrand is. Ze zijn verplicht om consumpties te kopen. De betreffende horecaondernemer overweegt om bewoners consumptiebonnen te geven, maar er komen ook niet-bewoners en die hebben daar helemaal niets aan.
 • Belemmering vrije doorgang (1)
  Tussen 23:00 en 9:00 wordt de met hekken afgezette ruimte afgesloten, wat betekent dat er niemand meer doorheen kan. Dat is onhandig en onwenselijk.
 • Belemmering vrije doorgang (2)
  Het publiek dat hierdoor wordt aangetrokken, zal voornamelijk op de fiets komen. Waar blijven al die fietsen? Het gaat hier om een potentiële, maar daarom niet minder reële belemmering van de vrije doorgang, ook in de omgeving rond het Kiekpad.
 • Verruïneren van het gras met weinig hoop op herstel
  Geen strand zonder zout zand, met alle gevolgen voor gras en bodem van dien. Het gras goed krijgen wordt een hele klus; ik nodig u uit om naar het grasveld bij Park de Put te komen kijken, en u zult in tranen naar het stadhuis terugkeren. Zo verwoestend kan vernieuwing uitpakken. Er na afloop een graszodenmat overheen leggen, gaat niet helpen.
 • Verruïneren van bodem en bodemleven
  Omdat in het geval van het stadsstrand ook nog eens een dikke laag zoutzand wordt uitgestrooid, zand dat tot ver in de bodem zal doordringen, zullen de gevolgen voor bodem en bodemleven desastreus zijn. Of en op welke termijn zij zich kunnen herstellen, is volkomen onduidelijk. Het gebruik van zout zand is daarom onacceptabel.

Ten slotte. Leiden is een fantastische stad. We hebben prachtige hofjes, interessante musea, mooie historische gebouwen en leuke kleine steegjes. Leiden ligt ook op een geweldig goede locatie: alle grote steden in de Randstad zijn per trein of met de auto prima bereikbaar.

Ook ben je in een minuut of twintig met de auto of de bus op een van de vele, brede zandstranden in de buurt, waar je hele dagen mag blijven plakken met parasol & picknickmand, en waar je ook goed op een van de vele terrassen kunt eten en drinken.

Internationaal fameuze stranden, op een steenworp afstand, die liggen aan eindeloos veel water waar je wél in mag zwemmen – hoe gaaf is dat!

Malou van Hintum, secretaris bestuur De Put in de Oude Morsch

secretaris@deoudemorsch.nl

Enquête over de binnenstad

De gemeente Leiden heeft een enquête uitgezet over de Leidse binnenstad. De antwoorden worden gebruikt om een nieuw plan voor de binnenstad te maken voor de periode 2020-2025. Dit gebeurt samen met ‘stadspartners’ zoals Centrummanagement, Leiden Marketing, Cultuurmakelaar, bewoners-en winkeliersverenigingen, culturele instellingen, VECOVAB (Verenigingen Eigenaren Commercieel Vastgoed Binnenstad) en de Historische Vereniging Oud Leyden.

Je kunt de enquête invullen t/m 21 juni en je vindt ‘em hier:

www.leiden.nl/onderzoek

Een enquête waar je je koppie wel even bij moet houden, gezien de manier waarop sommige vragen zijn gesteld. Maar dat zie je vanzelf wel…

Malou van Hintum

secretaris De Put in de Oude Morsch

Van de voorzitter:

Beste leden van de Buurtvereniging,

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben verschillende buurtbewoners zich uitgesproken voor een verdere vergroening van onze buurt. Die wens sluit mooi aan bij de ‘groene kansen’ die de gemeente heeft voor heel Leiden. Bomen en bloemen zijn mooier dan stoeptegels, en vogels, vlinders en insecten voelen zich beter thuis in een struik dan op een stuk beton. Bovendien draagt een groene stad bij aan een beter klimaat en beter waterbeheer.

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van vergroening, en er zijn ook subsidiemogelijkheden.

Om meer inzicht te krijgen in wat er op welke plekken in de stad mogelijk en wenselijk is, nodigt de gemeente elke buurtbewoner van harte uit voor het

Stadsgesprek over groene kansen

op woensdag 29 mei

 • Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur
 • Locatie: PLNT, Langegracht 70 in Leiden

Let OP: Aanmelden kan tot woensdag 22 mei via dit aanmeldformulier: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-en-doe-mee/stadsgesprek-over-groene-kansen/

Zo weet de gemeente op welke opkomst ze kan rekenen. Vraag je buur, vriend(in) of collega mee, ook als die geen lid is van de Buurtvereniging!

Wil je meer weten? Bel dan Ben Zech, voorzitter Buurtvereniging De Put in de Oude Morsch: 06 12 49 88 49.

Hopelijk tot dan!

Ben Zech

Nieuwsbrief ‘Leiden in cijfers’

ter info:

Nieuwsbrief 2019 – 3

Op 1 januari 2019 heeft Leiden 124.906 inwoners
Feitenblad over bevolkingsontwikkeling

De Leidse bevolking groeit al tien jaar op rij, vanaf 2009 tot 2019 zijn er 8,1 duizend inwoners bij gekomen. Op 1 januari 2019 heeft de stad 124.906 inwoners. De leeftijdsopbouw verandert al jaren: het aantal minderjarigen daalt (tussen 2000 en 2009 met 10%), het aantal 65-plussers neemt juist toe (met 38% in dezelfde periode). Het aantal jaarlijkse geboorten loopt gestaag terug: in 2000 werden er in Leiden nog 1.528 kinderen geboren, in 2018 waren dat er nog maar 1.060. Meer cijfers over ontwikkelingen in omvang en leeftijdsopbouw van de Leidse bevolking, van de hele stad, de wijken en de buurten staan in Feitenblad De Leidse bevolking in 2019 en opLeidenincijfers.

 

10% van de Leidenaren woont in verkamerde woning
Rapportage van UDC-project over verkamering

Verkamering van woningen leidt regelmatig tot overlast in de buurt, maar is aan de andere kant een middel om woningnood tegen te gaan. Het Urban Data Center Leiden071 zocht uit om hoeveel woningen het gaat. Het bleek dat 4% van alle woningen in Leiden is verkamerd en dat daar 10% van alle inwoners woont. In sommige buurten in de binnenstad loopt dit laatste percentage op tot wel boven de 40%. De rapportage van het onderzoek naar verkamering (rapport + tabellen) is te vinden in de Onderzoeksbank.

 

GroenLinks winnaar Provinciale Statenverkiezing in Leiden
Rapportage inclusief cijfers per wijk, stembureau en kandidaat

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 20 maart 2019 kwamen 56.685 Leidenaren stemmen, een opkomstpercentage van 60,8%. Dit percentage is hoger dan in 2015 toen 52,7% Leidenaren kwamen stemmen voor de Provinciale Staten. In Leiden was de top-3: GroenLinks (19,1%), D66 (16,6%) en VVD (12,6%). Forum voor Democratie, in de provincie Zuid-Holland de winnaar met 17,4% van de stemmen, haalde in Leiden 11,3% en eindigde daarmee hier op plaats vier. Meer cijfers in Leidse statistieken verkiezing Provinciale Staten.

 

Kwart van de Leidenaren is lid van een sportbond
NOC*NSF maakt KISS-rapportage voor gemeente Leiden

Hoeveel leden van nationale sportbonden (zoals de KNVB) telt Leiden? En is dat veel of weinig ten opzichte van Nederland? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Leidse rapportage die NOC*NSF voor ons heeft samengesteld. Een tipje van de sluier: in Leiden is 24% van alle inwoners lid tegen 26% in Nederland. De piek ligt rond de 10 tot 14 jaar. De voetbalbond is de grootste in Leiden, gevolgd door tennis en… sportvissen. Gegevens naar leeftijd, geslacht, wijk en soort sportbond zijn terug te vinden in de rapportage en op Leidenincijfers.

 

5% Leidse huishoudens heeft stapeling van problematiek
Rapportage van het UDC-project over stapelingsproblematiek (2017)

Urban Data Center Leiden071 heeft in kaart gebracht in welke mate er sprake is van stapeling van problematiek bij Leidse huishoudens. Het gaat hierbij bij stapeling van het gebruik van Wmo, Jeugdhulp, sociale uitkeringen en verdenkingen van een misdrijf. Bij ruim 77% van de huishoudens in Leiden zien we geen van deze indicatoren. 18% heeft één van de benoemde indicatoren. 5% van de huishoudens heeft meerdere indicatoren. Bij hen is dus sprake van een stapeling van problematiek. De uitkomsten van dit onderzoek bestaat uit een rapportage, een tabellenset en een vergelijkingsstool om uitkomsten van wijken en buurten met elkaar te vergelijken.