Berichten

Meedenken over mobiliteit

De gemeente Leiden nodigt haar bewoners uit om mee te denken over de mobiliteit in de stad. Op 13 maart vindt er een bijeenkomst plaats in de Hooglandse Kerk. Dat kan gevolgen hebben voor onze buurt. Denk aan het fietspad wat ooit door de Kruisstraat zou komen, of het plan voor busverkeer door de Morsstraat. Om deel te nemen moet u zich eerst inschrijven. Daarvoor kunt u deze link volgen.

 

Buurtkrant 88

U heeft er met z’n allen lang genoeg op gewacht, maar vanaf vandaag is ook nr. 88 van onze vertrouwde buurtkrant digitaal beschikbaar… Volg de link!

Kweektuin ‘Vrienden van het Singelpark’ verhuist naar tuin Volkenkunde

De kweektuin van de Vrienden van het  Singelpark verhuist in april naar het terrein Volkenkunde.

Op de plek van de huidige kweektuin, die in 2013 werd aangelegd, komt op het verharde deel een duurzaamheidspaviljoen in het kader van het project de ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’.

De periode tot 1 april worden nog zoveel mogelijk planten, struiken en bomen die de afgelopen jaren door inwoners van Leiden zijn ingebracht en in de tuin zijn opgekweekt, overgeplaatst naar het Singelpark waar ze een definitieve plek krijgen.

Ook de ‘serious request-bank’ verkast naar het Singelpark. De Bank die in 2011 werd gemaakt toen het Glazen Huis van 3 FM in Leiden stond, krijgt een plek aan het water bij Petit-Restaurant De Valk.

Enquete Leiden 2040 beschikbaar

De gemeente maakt een toekomstvisie voor Leiden, de omgevingsvisie genaamd. Samen maken we de stad. Daarom konden Leidenaren afgelopen jaar meedenken hoe Leiden er in 2040 uitziet. Ook konden Leidenaren enquêtes invullen. Op de eerste vragenlijst kwamen reacties uit de stad. Omdat luisteren ook bij een proces van samenwerken aan de stad hoort, maakte de gemeente een tweede enquête. In totaal vulden 790 Leidenaren de enquêtes in.

De resultaten en analyses vormen de input voor de nieuwe omgevingsvisie Leiden 2040 en zijn te bekijken via www.leiden.nl/2040. In februari verschijnt de eerste versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040. Hier kan de stad vanaf begin maart op reageren.

Beestenmarkt/Haven wordt mooier

De gemeente gaat het geboed rondom de haven aanpakken. In overleg met de omgeving (?) worden er extra fietsvoorzieningen gemaakt in de komende maanden.

U kunt op de website van de gemeente meer lezen: LINK

O, Morspoort!

Dit is een ingezonden gedicht.

Oh, Morspoort!

O, schoonste poort sinds middeleeuwse dagen,

maar thans gevangen in een net.

Hoe kan de Leidse burger dit verdragen?

Wanneer wordt gij dan eindelijk ontzet?

 

Én Morspoort, schreeuw het van de daken

dat ge in een stalen roestbak staat.

Men is u te hoog gaan bestraten,

tesaam nog wel een groter kwaad.

 

 

16-12-2018, H.N.

Buurtkrant nr. 87

Vanaf vandaag kunt u ook buurtkrant nr. 87 online bekijken. Speciaal voor onze lezers die de papieren versie niet ontvangen.

Volg deze link voor uw digitaal leesgenot.

Oproep aan alle bewoners

Betreft:                Gemeentelijk beleid t.a.v. evenementen, horeca en cultuur

Samenvatting:  Mede als onderdeel van “Programma Binnenstad” stelt de gemeente nieuwe beleidsregels op voor evenementen, de horeca en cultuurprogramma’s. Doel is het imago van Leiden als stad van Kennis en Cultuur met een “bruisende” binnenstad te versterken. Hiermee beoogt de gemeente meer bezoekers te trekken en daarmee ook bestedingen in de binnenstad om de economie te steunen. Voor bewoners kan dit alles kan een verrijking zijn maar de leefbaarheid kan ook negatief worden beïnvloed. Samen met andere buurtverenigingen neemt die van d’Oude Morsch deel aan overleg met de gemeente om tot nieuw beleid te komen waarin de bewonersbelangen optimaal worden gewaarborgd.

De gemeente stelde een aantal vragen op. Ook onze buurtvereniging kan hierop reageren en andere vragen en suggesties toevoegen.

De documenten van de gemeente staan op onze website.

Het bestuur vraagt de leden hun reacties voor 28 oktober te sturen naar voorzitter@deoudemorsch.nl .

Lees hier de nieuwsbrief aan alle bewoners van d’Oude Morsch. En hier kunt u de horecavisie 2018 van de gemeente Leiden lezen